การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

A+ A A-

การโฆษณา

Rate this item
(2 votes)

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนั้น จำเป็นต้องใช้การโฆษณา (Advertising) เข้ามาเป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่จะทำให้โรงแรมของตนเองมีความโดดเด่นขึ้นมาเหนือคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ชักนำสู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการติดต่อ เจรจาธุรกิจ หรือซื้อ-ขายสินค้ากันต่อไป

การโฆษณา (Advertising) หมายถึง  การให้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา อันเอื้ออำนวยให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ  ตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้โฆษณาหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของการโฆษณาโดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 1. เพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 2. เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เช่น ประเภท ประโยชน์ คุณสมบัติโดดเด่น ความสำคัญ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ต่อลูกค้า
 3. เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ จนลูกค้าจำชื่อ จำตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี
 4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ เร้าใจหรือดึงดูดใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า หรือบริการ ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 5. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้า หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น
 6. เพื่อเป็นการทบทวนความจำ เน้นย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำ ของลูกค้าตลอดไป
 7. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของลูกค้า
 8. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น
 9. เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของบริษัทเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)

การโฆษณาธุรกิจโรงแรมนั้นจำเป็นที่จะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาแต่ละชิ้นว่าต้องการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายใด

 • การโฆษณาที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Advertising) เป็นการโฆษณาที่สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
 • การโฆษณาที่มุ่งสู่หน่วยธุรกิจ (Business Advertising) เป็นการโฆษณาที่สื่อสารกับองค์กร ธุรกิจต่างๆ

สื่อโฆษณา

สื่อโฆษณาคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่งที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ลูกค้าได้รับรู้และเกิดความต้องการในสินค้าและบริการ การที่ผู้โฆษณาจะประสบความสำเร็จทางด้านการสื่อสารผู้โฆษณาควรที่จะรู้จักลักษณะของสื่อโฆษณาแต่ละชนิดเพื่อเลือกใช้อย่างเหมาะสมให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สื่อกลาง ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ
 โทรทัศน์
 •  • เข้าถึงผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก
 • • สามารถใช้ได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดี
 • • ระบุกลุ่มผู้ชมได้
 • • ต้นทุนในการผลิต และการออกอากาศสูง
 • • มีเวลาในการเผยแพร่น้อย และข้อความที่ใช้ในสื่อจะเสื่อมค่าไว
 • • ยากที่จะสื่อถึงข้อมูลที่สลับซับซ้อน
 วิทยุ
 •  • ต้นทุนต่ำ
 • • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ฟังในท้องถิ่น
 • • สามารถลงโฆษณาได้ง่าย
 • • สามารถใช้เสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก สร้างความใกล้ชิดสนิทสนมได้เป็นอย่างดี
 • • ไม่เห็นภาพ
 • • มีเวลาในการเผยแพร่น้อย และข้อความที่ใช้ในสื่อจะเสื่อมค่าไว
 • • ยากที่จะสื่อถึงข้อมูลที่สลับซับซ้อน
 นิตยสาร
 •  • สามารถระบุกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้
 • • สามารถผลิตให้มีคุณภาพดี สีสันที่สวยงามได้
 • • มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
 • • สามารถตัดเก็บไว้ได้
 • • สามารถใช้สื่อถึงข้อมูลที่ซับซ้อมมากขึ้นได้
 • • ใช้เวลาในการลงโฆษณานาน เพราะพื้นที่โฆษณามีจำกัด
 • • มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง
 • • เกิดการแข่งขันกันเองกับส่วนอื่นๆ ที่ทางนิตยสารนำเสนอทั้งในลักษณะของโฆษณา และบทความต่างๆ
หนังสือพิมพ์
 • • ครอบคลุมตลาดท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
 • • สามารถลงโฆษณา และเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว
 • • สามารถตัดโฆษณาเก็บไว้ได้
 • • ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • • ต้นทุนต่ำ
 • • มีการแข่งกันกันกับโฆษณาอื่นๆ ที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เดียวกัน
 • • มีอายุการใช้งานสั้น
 • • คุณภาพ และสีสันของงานพิมพ์ต่ำ
อินเทอร์เน็ต
 • • ใช้วิดีโอและเสียงประกอบได้
 • • สร้างภาพเคลื่อนไหวที่ดึงดูดความสนใจได้
 • • โฆษณาสามารถสร้างให้เกิดการโต้ตอบกับผู้ชม และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาได้
 • • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
 • • ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 
 • • มีรูปแบบและช่องทางการโฆษณาที่หลากหลาย
 • • การนำภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบกับผู้ชมมาใช้จำเป็นต้องใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ โหลดช้า
 • • ยังไม่มีความแน่นอนในด้านประสิทธิภาพ
 • • โฆษณาในบางลักษณะจะสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ชม
โฆษณากลางแจ้ง
 • • ต้นทุนต่ำ
 • • เน้นผู้ชมในท้องถิ่น
 • • พบเห็นได้มาก
 • • มีโอกาสที่ผู้ชมจะพบซ้ำได้
 • • จำเป็นต้องใช้ข้อความสั้นๆ และเข้าใจง่าย
 • • มีโอกาสในการเลือกกลุ่มผู้ชมได้น้อย
 • • ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อการจราจร
ไดเร็คเมล์/อีเมล์
 • • สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด
 • • สามารถสื่อถึงข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้ดี และสามารถใช้ข้อความที่เป็นส่วนตัวกับผู้รับได้
 • • สามารถใช้ภาพกราฟฟิคที่มีคุณภาพสูงได้ (สิ่งพิมพ์)
 • • ต้นทุนต่อผู้รับแต่ละรายสูง (สิ่งพิมพ์)
 • • คุณภาพของภาพที่ใช้ได้ต่ำ (สำหรับการส่งผ่านทางอีเมล์)

โรงแรมที่ไม่มีการโฆษณา หรือขาดการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ก็จะค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของกลุ่มเป้าหมาย และถูกแทนที่ด้วยโรงแรมใหม่ๆ ที่เข้ามาแข่งขันในตลาด หรือคู่แข่งรายเดิมๆ ที่มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ดังที่คนมักจะพูดกันว่า "ถูกเบียดจนตกขอบ" นั่นเอง

Last modified on Friday, 22 November 2013 07:33
Login to post comments

บทความอื่นๆ

หุ้นส่วนทางกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงแรม

หุ้นส่วนทางกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงแรม

กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่โรงแรมชั้นนำทั้งหลายนิยมใช้กันคือการร่วมมือกั...

หลักการทำ Market Segmentation

หลักการทำ Market Segmentation

ในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจโรงแรมด้วยนั้น ลูกค้าที่เป็นบู้ริโภคมีความแตกต่าง...

Nationality หรือ Country of Residence

Nationality หรือ Country of Residence

ปัญหาที่น่าปวดหัวอย่างหนึ่งของการตลาดโรงแรมที่มีลูกค้ามาจากนานาชาติก็คือที่...

Easytobook.Com ทางเลือกใหม่ของการขายห้อง…

Easytobook.Com ทางเลือกใหม่ของการขายห้องพักผ่านโทรศัพท์มือถือ

ถ้าท่านกำลังมองหา OTA รายใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการตลาดและการขายห้องพักโรงแร...

ตัวอย่าง Family Package

ตัวอย่าง Family Package

การเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องมีการเ...

เปิดประตูรับการจองห้องพักล่วงหน้า

เปิดประตูรับการจองห้องพักล่วงหน้า

ในขณะที่การจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โรงแร...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การขายผ่านอินเทอร์เน็ต การตลาด การตลาดออนไลน์ การตลาดโรงแรมออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:

ผู้สนับสนุน

booking2hotel-banner


fourleaf


ads-banner-400x200

 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้2507
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3767
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้19968
เดือนนี้เดือนนี้70270
ทั้งหมดทั้งหมด2769334

We have 90 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area