การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

การทำเหมืองข้อมูลของโรงแรม

Rate this item
(3 votes)

เห็นหัวเรื่องของบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่าผมบ้า เพราะว่าการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) นั้นนับว่ามีความสำคัญ และถูกนำมาใช้กันในองค์กรใหญ่ๆ ในลักษณะของอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence) ที่เป็นสมองของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโรงแรมทั้งหลายก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในโรงแรมของตนเองเพื่อให้เกิดอัจฉริยะทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

การทําเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทําเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมจะมีการจัดเก็บข้อมูลหลักไว้ที่ PMS (Property Management System) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศหลักในการบริหารจัดการที่โรงแรมพนักงานโรงแรมส่วนหญ่ใช้ร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและการให้บริการห้องพักของโรงแรม แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกจำนวนมากที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องลูกค้าถูกแยกเก็บกระจัดกระจายออกไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคน อาทิบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อที่พนักงานของโรงแรมแต่ละคน รายชื่อลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของแต่ละฝ่าย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนมากจะถูกละเลย หรือทำลายไปโดยผู้จัดทำเมื่อตนเองคิดว่าไม่มีความจำเป็น ทั้งๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและการขาย

โรงแรมโอเรียนเตลที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงของโลกนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้นำเอาแนวความคิดและหลักการทำเหมืองข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ของโรงแรมที่มีการจัดเก็บไว้จากการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ในด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการตลาดของโรงแรม โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองข้อมูลแบบง่ายๆ ด้วยมือ มาเป็นการลงทุนใช้ระบบจัดทำเหมืองข้อมูลราคาสูงที่มีความทันสมัยสามารถทำเหมืองข้อมูลที่สลับซับซ้อนดังเช่นในปัจจุบัน

การทำเหมืองข้อมูลอย่างง่ายๆ คือการส่งออก-และนำเข้าข้อมูลจากต่างแหล่งที่มา เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ประสงค์จะใช้งาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นต่างๆ จะสามารถจะส่งออก-และนำเข้าข้อมูลในลักษณะของไฟล์ตาราง หรือไฟล์ประเภท CSV ที่ส่วนใหญ่ใช้งานร่วมกันได้

ในการนำเอาแนวความคิดการทำเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในด้านการตลาดของโรงแรมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนจัดหาระบบมาใช้งานแต่อย่างใด แต่ควรที่จะเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ในการนำข้อมูลที่เก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ภายในโรงแรมที่แยกอิสระ มารวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน หรือรู้ว่ามีข้อมูลใด เก็บไว้ในลักษณะใด และที่ใดบ้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางทางธุรกิจ พัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อจะได้สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานหรือจัดหาแอพพลิเคชั่นมาใช้ควบคุมได้โดยง่าย แล้วเริ่มต้นประยุกต์ใช้งานข้อมูลเหล่านี้จากงานง่ายๆ อาทิ การส่งอีเมล์ หรือ E-Card ไปอวยพรวันเกิดให้กับบุคคลต่างๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของตนเองเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการส่ง E-mail ในลักษณะของ e-mail merge ที่ส่งอีเมล์ถึงผู้รับครั้งละหลายๆ คนที่ระบุผู้รับแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาไปสู่การทำ E-mail Marketing หรือ Campaign Launching ของโรงแรมภายในขอบเขตของผู้รับที่มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะต่อไปได้กกั

การนำข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ในงานด้านการตลาดของธุรกิจนั้น อาจจะรู้จักกันในอีกชื่อหนี่งว่า การตลาดฐานข้อมูล (Database Marketing) ที่ธุรกิจจำนวนมากนิยมใช้ เพราะเป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำอีกอย่างหนึ่ง

นอกจากการทำเหมืองข้อมูลจะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาดเป็นหลักแล้ว ข้อมูลที่รวบรวมได้ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินผลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆ หรือรู้จักกันในเชื่อ อัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence) ต่อไปด้วย ทั้งนี้ต้องมีการออกแบบการเรียกข้อมูลมาใช้ และการออกแบบรายงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้แล้วคงพอจะเข้าใจได้ว่า หัวเรื่องทีเรานำเสนอในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องที่บ้า หรือเพ้อฝันแต่อย่างใด แต่กลับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

Last modified on Saturday, 02 February 2013 22:51

1 comment

 • Aek Saekhow

  ขอบคุณความรู้ดีดีคับ

  Aek Saekhow Sunday, 09 December 2012 13:18 Comment Link
Login to post comments

บทความอื่นๆ

ตลาด Tour Operator

ตลาด Tour Operator

โรงแรม/รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนตากอากาศต่างๆ ที่มุ่งเน...

Published Rates, Tariff และ Rack Rates

Published Rates, Tariff และ Rack Rates

ในการตลาดโรงแรมอย่างเป็นระบบนั้น การกำหนดราคาต่างๆ นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพรา...

เปิดประตูรับการจองห้องพักล่วงหน้า

เปิดประตูรับการจองห้องพักล่วงหน้า

ในขณะที่การจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โรงแร...

ตลาดนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียสำหรับโรงแ…

ตลาดนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียสำหรับโรงแรม-รีสอร์ท ขนาดเล็ก

มีผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์ของเราโพสต์สอบถามไว้ที่แฟนเพจของเราใน Facebook เกี่ย...

การขายแบบ Flash Sales

การขายแบบ Flash Sales

การขายแบบ Flash Sales นั้นถ้าจะให้ความหมายอย่างไม่เป็นทางการนั้นก็ควรจะหมาย...

การขายแบบ Last Minute

การขายแบบ Last Minute

การขายห้องพักแบบ Last Minute นั้น เป็นการขายห้องพักที่มีระยะเวลาในการจองสั้...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การตลาด การตลาดออนไลน์ การตลาดโรงแรมออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด การหาลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:

ผู้สนับสนุน

booking2hotel-banner


fourleaf


ads-banner-400x200

 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้532
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้4127
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้11001
เดือนนี้เดือนนี้80208
ทั้งหมดทั้งหมด2680085

We have 71 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area