การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

A+ A A-

กลยุทธ์การตลาด

Rate this item
(11 votes)

กลยุทธ์การตลาดเกิดจากการนำเอาส่วนประสมหลักทางการตลาดคือ สินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริม (Promotion) มาใช้เพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด โดยจัดส่วนประสม (Mixture) ของส่วนประสมหลักดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสถานการณ์ เพื่อให้กลยุทธ์การตลาดที่นำมาใช้มีประสิทธิภาพ

ในการนำเอาส่วนประสมการตลาด (Marketing Mixed) ในลักษณะของ 4P's มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือกำหนดกลุยทธ์ทางด้านการตลาดให้กับสินค้าและบริการของตนเองนั้น เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

marketing-mixed-4Ps

จากมิติต่างๆ ของส่วนประสมการตลาดในลักษณะ 4P's นั้น เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและกำหนดกลยุทธ์การตลาดบนพื้นฐานของ Marketing Mixed ดังนี้

 • กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) มีหลายแนวทางที่สามารถเลือกมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแก่ธุรกิจ อาทิ กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ (Cost Leadership) การมีต้นทุนต่ำในการผลิตจะช่วยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation) ความแตกต่างของสินค้าและบริการจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ความหลากหลาย (Diversity) ความหลากหลายของสินค้าและบริการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดโดยรวม เป็นต้น
  สำหรับธุรกิจโรงแรมแล้ว การใช้กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่เป็นโรงแรมอิสระ ควรที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเองให้โดดเด่น จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถขายได้ในราคาสูงในช่วงเริ่มต้น เพราะโรงแรมเดิมที่มีอยู่ในตลาดไม่มี แต่ถ้าเป็นโรงแรมแบรนด์ หรือโรงแรมเชนแล้ว ท่านก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่ Brand Standard เพราะเป็นเหมือนข้อบังคับที่โรงแรมที่ใช้แบรนด์ต้องปฎิบัติตาม
  การมีสินค้าและบริการเสริมเพิ่มเติมจาก Core Product ที่หลากหลาย ก็จะเป็นการสร้าง Added Value ให้แก่ตัวโรงแรมเองได้เป็นอย่างดี การมุ่งเน้นแต่เพียงห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มแต่เพียงเท่านั้น เป็น Product พื้นฐานที่โรงแรมต่างๆ ทั้งหลายมีเหมือนๆ กัน มีการแข่งขันกันสูงมาก และจะมุ่งเน้นการแข่งขันการขายกันในตลาด โดยลืมคิดไปว่าผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสินค้าและบริการเสริมอีกจำนวนมาเป็นส่งที่ลูกค้าจำนวนมากมองหา แต่ไม่ค่อยมีโรงแรมใดจะนำเสนอ
 • กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Stragtegy) ธุรกิจสามารถที่จะพิจารณาใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในธุรกิจของตนเองใน 4 แนวทางคือ กลยุทธ์ราคาประหยัด (Economy) ตั้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพต่ำเหื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด (Penatretion) ตั้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพสูง เพื่อเจาะตลาดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ (Skimming) คุณภาพสินค้าและบริการไม่สูงนักแต่ตั้งราคาสูงไว้ในช่วงเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้การส่งเสริมการขายในลักษณะของการลดราคาในภายหลัง กลยุทธ์ราคาแบบสินค้าคุณภาพ (Premium) เป็นการตั้งราคาไว้สูงของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดดระดับสูง ในส่วนของหลักการตั้งราคานั้นเราสามารถใช้หลักการตั้งราคาแบบสะท้อนต้นทุน (Cost Base Pricing) และหลักการตั้งราคาแบบสะท้อนคุณคุณค่า (Value Base Pricing) มาใช้ในการพิจารณาด้ว
  ในธุรกิจโรงแรม การใช้กลยุทธ์ด้านราคาต้องคำถึงถึง Product Life Cycle ด้วย เพราะคุณค่าของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อนำออกมาเสนอสู่ตลาดใหม่ๆ มักจะได้รับความสนใจ และสามารถขายได้ในราคาที่สูง เมื่อเนิ่นนานไป มีสินค้าและบริการของรายอื่นๆ เข้ามาแข่ง สภาพของห้องพักเสื่อมสภาพไปราคาขายก็จะต้องลงลงไปตามสภาพแวดล้อม และการแข่งขันในตลาด แต่ถ้ามีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ก็สามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้
 • กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย (Place Strategy) มีหลากหลายลักษณะให้เลือกใช้ในธุรกิจได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ การจำหน่ายตรง (Direct) โดยไม่ผ่านคนกลาง อาจจะทำได้โดยการเปิดหน้าร้านจำหน่าย (Outlet) เปิดเว็บไซต์จำหน่าย การใช้พนักงานขาย ฯลฯ โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือพ่อค้าคนกลาง การจำหน่ายผ่านคนกลาง (Intermediary) โดยอาจจะมีคนกลางเพียงระดับเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ค้าปลีก (Retailer) หรือหลายระดับโดยผ่านทางผู้ค้าส่ง (Wholesaler) เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดและจำหน่ายไปยังลูกค้าเป้าหมาย หรืออาจจะเลือกใช้ทั้ง 2 รูปแบบในลักษณะของหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel) ก็ได้
  ธุรกิจโรงแรมโดยทั่วไปที่เปิดขึ้นมาให้บริการใหม่ๆ ล้วนต้องการให้โรงแรมของตนเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วเพิ่อเร่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ก่อนที่จะเสื่อมค่าไป ดังนั้นโรงแรมทั้งหลายมักจะเลือกใช้ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายในระยะเริ่มต้น หลังจากนั้นแล้วจึงจะค่อยๆ ปรับช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับธรรมชาติในการดำเนินธุรกิจของตนเอง และลดค่าใช้จ่ายด้านช่องทางการตลาด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ต้องพยายามเพิ่มสัดส่วนช่องทางการตลาดตรงให้เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา หรือ Product Life Cycle เพื่อทำกำไรให้แก่ธุรกิจสูงสุด
 • กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม (Promotion Strategy) การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมนี้นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ว่าต้องการส่งเสริมในด้านใด ระดับใด แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้งานให้เหมาะสม โดยการส่งเสริมนี้อาจจะแบ่งระดับออกเป็น การส่งเสริมในหมู่ลูกค้า การส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่าย และการส่งเสริมภายในองค์กรเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย รายได้ ภาพลักษณ์ และด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากไปจากนี้ โดยต้องนำเอาหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication - IMC) มาใช้ มากกว่าการส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ
  ในธุรกิจโรงแรม ควรที่จะให้กลยุทธ์การส่งเสริมในทุกๆ ระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย และกระจายผลประโยชน์จากการส่งเสริมไปสู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการส่งเสริมแก่ลูกค้าโดยตรง การส่งเสริมแก่ช่องทางจัดจำหน่าย และการส่งเสริมผ่านผู้อ้างอิงต่างๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการขาย การเพิ่มยอดขาย การสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ

การใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดในลักษณะ 4P's มาใช้กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจนั้นยังคงใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่นักการตลาดรุ่นใหม่อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับส่วนประสมของการตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือเปลี่ยนจากการมองในมุมของธุรกิจเจ้าของสินค้าและบริการ ไปมองในมุมของลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการที่เรียกว่าส่วนประสมการตลาดแบบ 4C's เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองทางด้านการตลาดแก่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการได้ดีมากยิ่งขึ้น

4Cs-Marketing-Mix-Strategy

ในทฤษฎีส่วนประสมการตลาดแบบ 4C's นั้น เป็นเพียงการเปลี่ยนส่วนประสมการตลาดออกมาเป็น สิ่งที่ใช้แก้ปัญหาของลูกค้า/ผู้บริโภค (Consumer/Customer Solutions) ต้นทุนของลูกค้า (Cost to Customer ) ความสะดวกของลูกค้า (Convenience of Customer) และ การสื่อสารกับลูกค้า (Communitcation) 

ในการวางแผนจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจนั้นต้องวิเคราะห์และประเมินดูว่าธุรกิจของตนเองนั้นมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในด้านใด แล้วให้ใช้เป็นตัวนำในการจัดทำกลยุทธ์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากส่วนประสมทางการตลาดนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเพื่อจะได้สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราจะพยายามนำมาเสนอต่อท่านต่อไป

Last modified on Wednesday, 08 October 2014 17:03

2 comments

 • fox

  เนื้อหาน่าสนใจมาก อ่านเข้าใจง่ายดี

  fox Thursday, 13 September 2012 19:55 Comment Link
 • iHotel Marketer

  เรื่องนี้จะออกแนววิชาการไปนิด แต่ก็คิดซะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักการตลาดโรงแรมทั่วไปควรที่จะรู้นะครับ

  iHotel Marketer Sunday, 15 July 2012 13:41 Comment Link
Login to post comments

บทความอื่นๆ

การบริหารรายได้จากการขาย Voucher ห้องพัก…

การบริหารรายได้จากการขาย Voucher ห้องพักล่วงหน้า

ในการขาย Voucher ห้องพักล่วงหน้าให้กับลูกค้านั้น เมื่อขายออกไปแล้ว ย่อมส่งผ...

Re-Brand ทั้งที สื่อสารไม่ดีมีแต่เสียกับ…

Re-Brand ทั้งที สื่อสารไม่ดีมีแต่เสียกับเสีย

การ Re-Brand หรือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรีมนั้นใช่ว่าจะเป็นวิธีการที่...

TTM+ งาน Travel Trade Show ของประเทศไทย

TTM+ งาน Travel Trade Show ของประเทศไทย

งาน TTM+ มีชื่อเต็มว่า Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Gre...

การขาย Voucher โรงแรมในงานเทศกาลท่องเที่…

การขาย Voucher โรงแรมในงานเทศกาลท่องเที่ยว

ปัจจุบันการขาย Voucher ล่วงหน้าของโรงแรมต่างๆ ตามเทศกาลงานท่องเที่ยวทั้งหลา...

กำหนดโครงสร้างราคาผิดพลาด การตลาดพังพาบ

กำหนดโครงสร้างราคาผิดพลาด การตลาดพังพาบ

วันนี้ขอนำเอาเรื่องโครงสร้างราคา หรือ Rate Structure กลับมานำเสนออีกครั้งหน...

Social Marketing สำหรับโรงแรม

Social Marketing สำหรับโรงแรม

ในโลกของ Digital Marketing นั้น มีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่โรงแรมสามารถนำมาใช...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การขายผ่านอินเทอร์เน็ต การตลาด การตลาดออนไลน์ การตลาดโรงแรมออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:

ผู้สนับสนุน

booking2hotel-banner


fourleaf


ads-banner-400x200

 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้546
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3331
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21338
เดือนนี้เดือนนี้71640
ทั้งหมดทั้งหมด2770704

We have 78 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area